فرم استخدام

توجه : ارسال رزومه به ضمیمه درخواست الزامی می باشد. بدیهی است به درخواستهای که دارای فایل رزومه نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  • Accepted file types: jpg, png, Max. file size: 1 MB.
    حداکثر حجم مجاز 1 مگابایت
  • Accepted file types: pdf, Max. file size: 3 MB.
    حداکثر حجم مجاز 3 مگابایت
  • 11 − 3 =
فهرست