فرم استخدام

توجه : ارسال رزومه به ضمیمه درخواست الزامی می باشد. بدیهی است به درخواستهای که دارای فایل رزومه نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

"*" نشان فیلدهای ضروری

فورمت فایل مجاز : jpg, png., حداکثر حجم فایل: 1 MB.
حداکثر حجم مجاز 1 مگابایت
نام کامل*
وضعيت تاهل*
ميزان تحصيلات*
ميزان تسلط به زبان انگليسي*
ميزان سابقه كار مرتبط*
فورمت فایل مجاز : pdf., حداکثر حجم فایل: 3 MB.
حداکثر حجم مجاز 3 مگابایت
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .